Workshop: „Rolul asistentului social in managementul de caz al persoanei cu dementa de tip Alzheimer”

alzheimer

Perioada: 2014 – 2015

Workshopul vrea sa aduca in atentia asistentilor sociali si nu numai, aspectele specifice ale varstei a treia, cresterea numarului de persoane cu dementa de tip Alzheimer, nevoile speciale ale persoanelor cu dementa de tip Alzheimer si nu in ultimul rand cresterea calitatii vietii acestora.
De asemenea workshopul de fata vrea sa aduca in prim plan rolul asistentului social in echipa multidisciplinara care se ocupa de managementul de caz al persoanelor cu dementa de tip Alzheimer si identificarea solutiilor corecte si individualizate atunci cand asistentul social se confrunta cu astfel de situatii.
Workshopul vrea sa dea exemple de bune practici in lucrul cu persoanele cu dementa de tip Alzheimer si cu familiile acestora, precum si gasirea de alternative viabile la institutionalizare in aceste cazuri.

Continut/module:
• Dementa de tip Alzheimer – afectiune din ce in ce mai des intalnita in randul populatiei varstnice si nu numai
• Nevoi speciale ale persoanei cu dementa de tip Alzheimer
• Institutionalizarea versus ingrijirea la domiciliu in cazul persoanei cu dementa de tip Alzheimer
• Atributiile asistentului social in managementul de caz al persoanelor cu dementa de tip Alzheimer
• Servicii care se adreseaza persoanelor cu dementa de tip Alzeimer
-centre rezidentiale
- centre de tip respiro
- centre de primire in regim de urgenta
- centre de zi de socializare
- servicii de asistenta la domiciliu
- centre pentru varstnicii in stadiu terminal
-locuinte protejate
• Modalitati de abordare a persoanei cu dementa de tip Alzheimer
- antrenamentul de orientare asupra realitatii
- terapia de validare
• Implicarea familiei in ingrijirea persoanei cu dementa de tip Alzheimer precum si in identificarea alternativelor la institutionalizare

Criteriile şi modalităţi de selecţie ale participantilor:
• Asistentii sociali inscrisi in Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania
• Alte persoane care lucreaza in domeniul asistentei sociale, asistentei medicale sau in domenii conexe

Competente profesionale dobandite/dezvoltate:
- Analizarea nevoilor speciale ale persoanelor cu dementa de tip Alzheimer
- Identificarea diverselor modele de abordare a persoanelor cu dementa de tip Alzheimer precum si a familiilor acestora
- Identificarea solutiilor concrete, corecte si indivizualizate in cazul persoanelor cu dementa de tip Alzheimer
- Descrierea principalelor atributii ale asistentului social in managementul de caz al persoanelor cu dementa de tip Alzheimer.

Durata:
4 ore din care 2 ore pregatire teoretica / 2 ore pregatire practica

Cursul este creditat de catre Colegiul National al Asistentilor Sociali cu un numar de 2 credite profesionale.

Alte informatii: pentru inscriere
Str. Ionescu Toma, Dr., 27, (Liceul Ucecom Spiru Haret) Ploiesti, Prahova, 100170, Romania
Tel: 0731.62.23.71
Tel fix: 0244.47.18.95 intre orele 10.00 si 16.00
Fax: 0344.81.92.43

Inscrie-te ACUM AICIWorkshop: „Rolul asistentului social in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap”

handicap

Perioada: 2014 – 2015

Workshopul vrea sa aduca in atentia asistentilor sociali si nu numai, aspectele specifice aparute in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap, sa evidentieze principalele aspecte legislative care privesc persoanele cu dizabilitati si sa analizeze atributiile asistentului social in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap.
Un aspect important in asistenta sociala a persoanelor cu handicap este integrarea in munca a acestora iar acest lucru va fi dezbatut in cadrul workshopului. Va fi analizat si rolul societatii civile, al asociatiilor si fundatiilor in promovarea alternativelor la protectia persoanei cu handicap.

Continut/module:
• Modele de abordare a dizabilitatii
- definitia dizabilitatii
- prezentarea diverselor modele de abordarea a dizabilitatii
- prezentarea modelului social si a modelului medical de abordare a dizabilitatii
• Nevoi speciale ale persoanei cu dizabilitati
• Legislatia in vigoare privind protectia persoanelor cu handicap
• Atributiile asistentului social in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap
• Integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
- aspecte legislative importante
- unitatile protejate – forma de angajare in munca a persoanelor cu dizabilitati
- bursa locurilor de munca –modalitate de incadrare in munca a persoanelor cu dizabilitati
• Rolul societatii civile, al asociatiilor si fundatiilor in promovarea alternativelor la protectia persoanei cu handicap
• Asistentul personal al persoanei cu handicap
- finalitatile activitatii asistentului personal: calitatea vietii, activitatea si participarea persoanei cu handicap

Criteriile şi modalităţi de selecţie ale participantilor:
• Asistentii sociali inscrisi in Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania
• Alte persoane care lucreaza in domeniul asistentei sociale si al protectiei persoanelor cu handicap

Competente profesionale dobandite/dezvoltate:
- Identificarea diverselor modele de abordare a dizabilitatii
- Realizarea unui paralele intre modelul medical si modelul social
- Analizarea nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilitati
- Identificarea principalelor aspecte legislative privind protectia persoanelor cu handicap
- Descrierea principalelor atributii ale asistentului social in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap
- Analizarea aspectelor legislative privind integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
- Identificarea modalitatilor de integrare in munca a persoanelor cu dizabilitati
- Identificarea de alternative la protectia persoanei cu handicap precum si rolul societatii civile, al asociatiilor si fundatiilor in acest sens
- Descrierea rolului si importantei asistentului personal in cresterea calitatii vietii persoanei cu handicap
- Identificarea principalelor aspecte legislative privind asistentul personal al persoanei cu handicap

Durata:
4 ore din care 2 ore pregatire teoretica / 2 ore pregatire practica

Cursul este creditat de catre Colegiul National al Asistentilor Sociali cu un numar de 2 credite profesionale.

Alte informatii: pentru inscriere
Str. Ionescu Toma, Dr., 27, (Liceul Ucecom Spiru Haret) Ploiesti, Prahova, 100170, Romania
Tel: 0731.62.23.71
Tel fix: 0244.47.18.95 intre orele 10.00 si 16.00
Fax: 0344.81.92.43

Inscrie-te ACUM AICIWorkshop: „Bune practici in asistenta sociala a persoanelor varstnice”

batrani

Perioada: 2014 – 2015

Workshopul vrea sa aduca in atentia asistentilor sociali si nu numai, aspectele specifice ale varstei a treia, tendinta de imbatranire demografica a populatiei, si nu in ultimul rand cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice.
De asemenea workshopul de fata vrea sa aduca in prim plan nevoile unui segment destul de mare de populatie si identificarea solutiilor corecte si individualizate atunci cand asistentul social se confrunta cu astfel de situatii.
Workshopul vrea sa dea exemple de bune practici in lucrul cu persoanele varstnice si in special in asistenta sociala a persoanelor varstnice.

Continut/module:
• Varsta a treia
- definitia varstei a treia
- repere demografice
- fenomenul de imbatranire al populatiei
- notiuni generale despre imbatranirea psihologica
• Nevoi speciale ale persoanei varstnice
• Legislatia in vigoare privind protectia persoanelor varstnice
• Modele de buna practica in asistenta sociala a persoanelor varstnice
• Evaluarea multidimensionala in asistenta si protectia sociala a persoanei varstnice
• Comunicarea cu persoanele varstnice
• Servicii care se adreseaza persoanelor varstnice
- centre rezidentiale
- centre de tip respiro
- centre de primire in regim de urgenta
- centre de zi de socializare
- servicii de asistenta la domiciliu
- centre pentru varstnicii in stadiu terminal
- locuinte protejate
- cantina sociala

Criteriile şi modalităţi de selecţie ale participantilor:
• Asistentii sociali inscrisi in Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania
• Alte persoane care lucreaza in domeniul asistentei sociale, asistentei medicale sau in domenii conexe

Competente profesionale dobandite/dezvoltate:
- Identificarea diverselor aspecte ale imbatranirii
- Realizarea unei analize a imbatranirii populatiei
- Analizarea nevoilor speciale ale persoanelor varstnice
- Identificarea principalelor aspecte legislative privind protectia persoanelor varstnice
- Descrierea principalelor atributii ale asistentului social in asistenta sociala a persoanelor varstnice
- identificarea modalitatilor potrivite de comunicare cu persoanele varstnice
- analizarea itemilor sociali care trebuiesc cuprinsi in evaluarea unei persoane varstnice
- Analizarea serviciilor ce pot fi oferite persoanei varstnice
- Identificarea solutiei individualizate pentru fiecare persoana varstnica in parte plecand de la evaluarea multidimensionala

Durata:
4 ore din care 2 ore pregatire teoretica / 2 ore pregatire practica

Cursul este creditat de catre Colegiul National al Asistentilor Sociali cu un numar de 2 credite profesionale.

Alte informatii: pentru inscriere
Str. Ionescu Toma, Dr., 27, (Liceul Ucecom Spiru Haret) Ploiesti, Prahova, 100170, Romania
Tel: 0731.62.23.71
Tel fix: 0244.47.18.95 intre orele 10.00 si 16.00
Fax: 0344.81.92.43

Inscrie-te ACUM AICIMODUL DE FORMARE PROFESIONALA cu tema: „Management de caz in cazul victimelor traficului de persoane”

victima_trafic

Descrierea cursului:
În cazurile de victimizare prin trafic de ființe umane, managementul de caz este un proces prin intermediul căruia victimele primesc serviciile de care au nevoie pentru depășirea condiției de victimă și pentru reintegrarea lor socială. În cazul victimelor traficului, managementul de caz are ca scop crearea conexiunilor dintre victimă și furnizorii acreditați de servicii care să răspundă complexității nevoilor acesteia.

Continut/module:
- Istoria traficului de persoane;
- Victima traficului de finte umane;
- Evaluarea istoriei de trafic și a nevoilor victimei;
- Echipa multidisciplinara in managementul de caz;
- Etapele managementului de caz;
- Studii de caz.

Criteriile şi modalităţi de selecţie ale participantilor:
- Asistenti sociali si/sau persoane cu atributii de asistenta sociala
- Alte persoane care lucreaza in domeniul asistentei sociale sau asistentei medicale interesate de subiectele discutate
- Oricare specialist care, prin natura profesiei, este in relatie directa cu traficul de persoane.

Competente profesionale dobandite/dezvoltate:
Sa cunoasca si sa respecte etapele managementului de caz.

Durata/timp alocat/module/pregatire teoretica/practica:
16 ore – pregatire teoretica

Numarul maxim al participantilor:
Minim 10 – maxim 25 de participanti

Lectori pregatire teoretica (nume, prenume, treapta de competenta):
Orlic Florina – Antigona – asistent social principal in curs de obtinere a avizului de libera practica
Alexe Daniel - asistent social principal in curs de obtinere a avizului de libera practica

Adresa spatiu destinat activitatilor:
Str. Ionescu Toma, Dr., 27, (Liceul Ucecom Spiru Haret) Ploiesti, Prahova, 100170, Romania.
Sala de curs – capacitate 30 de locuri.
La cerere se pot organiza cursuri si in alte locatii din tara.

Forma de evaluare a participantilor/cursantilor:
- discutii interactive - realizarea permanenta a feedback-ului - examen scris la finalul cursului.

Coordonatorul etapei de evaluare:
Alexe Dumitru - Asistent Social principal cu aviz de libera practica

Modalitatea de certificare/atestare a finalizarii modalitatii de formare profesionala continua:
Certificat de absolvire a cursului creditat cu 3 credite de catre Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania.

Experienta relevanta in domeniu:
Lectorul lucreaza in mod direct cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane - ANITP Centrul Regional Ploiesti, a studiat Psihologia comunicarii si psihopedagogia diverselor categorii de persoane cu risc social, a sustinut cursuri de formare profesionala si traininguri cu teme asemanatoare.

Alte informatii: pentru inscriere
Str. Ionescu Toma, Dr., 27, (Liceul Ucecom Spiru Haret) Ploiesti, Prahova, 100170, Romania
Tel: 0731.62.23.71
Tel fix: 0244.47.18.95 intre orele 10.00 si 16.00
Fax: 0344.81.92.43

Inscrie-te ACUM AICIWORKSHOP cu tema: „Comunicarea cu persoanele cu dizabilitati – intre provocare si realitate”

Descrierea cursului:
Workshopul vrea sa aduca in atentia asistentilor sociali si nu numai, aspectele specifice ale comunicarii la diverse categorii de persoane cu dizabilitati si totodata adaptarea comunicarii in functie de gradul si tipul de dizabilitate. Dupa parcurgerea acestui workshop, participantii vor dobandi cunostinte practice si teoretice legate de modalitatile de comunicare cu diverse categorii de persoane cu dizabilitati senzoriale, psihice, motorii. Workshopul „Comunicarea cu persoanele cu dizabilitati – intre provocare si realitate” reprezinta una din modalitatile de organizare a activităţii de formare profesionala continua in asistenta sociala si este avizat si creditat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania. Asistentii sociali inscrisi in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania vor primi diplome de participare credite specifice profesiei de asistent sociali. Workshopul este organizat de un furnizor de formare profesională specializat, inregistrat in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala in asistenta sociala si este sustinut de doi lectori care sunt asistenti sociali principali cu avize de libera practica si face parte din Domeniul profesional - Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati.


Tematica generala abordata:
• Definitia comunicarii, elementele componente ale comunicarii, functiile comunicarii, formele comunicarii;
• Bariere in comunicare;
• Aspecte specifice ale comunicarii cu diverse categorii de persoane cu dizabilitati;
• Importanta adaptarii comunicarii verbale si nonverbale la tipul de dizabilitate al persoanei cu care comunicam;
• Conflictul si comunicarea.


Obiectivele cursului:
• Dezvoltarea abilitatilor de comunicare verbala si nonverbala cu diverse categorii de persoane cu dizabilitati;
• Identificarea tipului de comunicare potrivit dizabilitatii si situatiei/contextului;
• Identificarea si solutionarea barierelor aparute in comunicare;


Cui se adreseaza:
- Asistenti sociali si persoane cu atributii in asistenta sociala;
- Alte persoane care lucreaza in domeniul asistentei sociale, asistentei medicale interesate de subiectele discutate;
- Oricarui specialist care, prin natura profesiei, este in relatie directa cu persoane cu dizabilitati.


Durata:
6 ore (4 ore teorie/ 2 ore practica)

Inscrie-te ACUM AICI